Art-Actions

Ver S.O.S

… o milleiro da Dorinda

 

12h Linked Painting Intervention

mu-ru-ral

Ver S.O.S

12h Linked Painting Intervention

08 to 14h

15 to 21h

Grupo Asalto

Collective Art Actions

Teraftasalto de Versietileno (30, 03, 2019)

Teraftasalto de Versietileno (30, 03, 2019)

3D In-k Primitive (01, 12, 2018)

Foo-L-Bol (14, 04, 2018)

Foo-L-Bol (23, 06, 2018)

3D In-k Primitive (27, 05, 2017)